Регистрация


Контакты

Директор форума
Лебедева Елена Львовна
e.lebedeva@concordgroup.ru
+7 (495) 961-11-99
Работа со спикерами
Чупракова Екатерина
e.chuprakova@concordgroup.ru
+7 (495) 961-11-99
Работа со СМИ
Анна Котляр
a.kotliar@concordgroup.ru
+7 (495) 961-11-99